Prosjekter

Flere alternativer

Smart kontrollsystem for lading av elektriske kjøretøy (18. august 2023)

Green Charge hadde som mål å lage utslippsfrie transportsystemer for å redusere kø- og parkeringsproblemer. Løsningene skulle være bærekraftige både miljømessig og økonomisk.

Les mer

Digitale løsninger for lagring, bruk og produksjon av energi (18. august 2023)

Invade tok i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.

Les mer

Nytt energimarked for forbrukere (18. august 2023)

Empower-prosjektet hadde mål om å utvikle et helt nytt energimarked i Europa hvor forbrukere kunne kjøpe og selge egenprodusert, lokal energi.

Les mer

Styringsmodeller for datadeling i smarte byer (28. mai 2021)

Institutt for energiteknikk og Halden kommune skal gjennom et prosjekt finansiert av Viken etablere en konseptuell styringsmodell for data, som skal ivareta og stimulere for datadeling og datadrevet innovasjon i My Digital City.

Les mer

Smart City Data Market (29. mars 2021)

Forprosjektet har som mål å utrede verdiskapingspotensialet for de ulike aktørene rundt et datamarked bestående av byens og innbyggernes data…

Les mer

Nyheter