Prosjekter

Flere alternativer

Styringsmodeller for datadeling i smarte byer (28. mai 2021)

Institutt for energiteknikk og Halden kommune skal gjennom et prosjekt finansiert av Viken etablere en konseptuell styringsmodell for data, som skal ivareta og stimulere for datadeling og datadrevet innovasjon i My Digital City.

Les mer

Smart City Data Market (29. mars 2021)

Forprosjektet har som mål å utrede verdiskapingspotensialet for de ulike aktørene rundt et datamarked bestående av byens og innbyggernes data…

Les mer

State of the art Living Labs (29. mars 2021)

Det er gjennomført et forprosjekt for å lære av hva som kjennetegner andre living labs i Norden, betydningen av digital infrastruktur og deling av data...

Les mer

Nyheter