For deg som innbygger

Bor du i Halden og er nysgjerrig på hvordan kommunen kan løse dine utfordringer i årene som kommer?

Innbyggerinvolvering står sentralt i My Digital City og skal sørge for at de tjenestene som tilbys skaper nytte og merverdi for innbyggerne, slik at hverdagen blir enklere. Dette innebærer tett samarbeid i ulike innovasjonsprosesser, hvor innbyggere, kommunen, akademia, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og næringslivet sammen finner gode løsninger.  Et annet viktig område er å sørge for transparens i større beslutningsprosesser slik at nødvendig tillit til demokratiske prosesser blir ivaretatt.

Ønsker du mer informasjon om hva programmet går ut på, hvilke prosjekter som allerede er sparket i gang og hvordan du som innbygger kan delta og påvirke hvilke utfordringer programmet skal løse? Ta kontakt med Jens-Petter Berget