Styringsmodeller for datadeling i smarte byer

Institutt for energiteknikk og Halden kommune skal gjennom et prosjekt finansiert av Viken etablere en konseptuell styringsmodell for data, som skal ivareta og stimulere for datadeling og datadrevet innovasjon i My Digital City.

Prosjektet har tre delmål:

  • Delmål 1: Fremskaffe en oversikt over hvilke styringsmodeller for data som foreligger i smartby initiativer internasjonalt, i EU og nasjonalt
  • Delmål 2: Fremskaffe en oversikt over fordeler, ulemper og mangler ved de identifiserte styringsmodellene for data.
  • Delmål 3: Etablere en konseptuell styringsmodell for data som skal piloteres i My Digital City.

Sluttrapporten for prosjektet skal ferdigstilles i desember.