Partnere

Halden kommune

Halden kommune har 2200 ansatte som leverer tjenester til over 31.000 innbyggere. Våre tjenester og våre brukere genererer store datamengder. Brukes disse dataene riktig, kan det gi enda bedre tjenester til beste for våre innbyggere. Samtidig må det skje på en trygg måte. Vi er opptatt av at forskning, utvikling og innovasjon skal gi en bærekraftig samfunnsutvikling. Ved å være samarbeidsvillig og nytenkende, finner vi ofte fremtidsrettede løsninger på våre utfordringer. Det er det My Digital City handler om for oss.

Besøk

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med over 7 000 studenter og 550 ansatte fordelt på to studiesteder i Fredrikstad og Halden. Det digitale samfunn er navnet på en av høgskolens to store faglige satsinger. Satsingen fremmer tverrfaglige forskningsaktiviteter som studerer samspillet mellom digitalisering og samfunn.

Besøk

eSmart Systems

eSmart Systems er en ledende leverandør av programvareløsninger basert på kunstig intelligens for inspeksjon og vedlikehold av kritisk infrastruktur. Nett- og kraftselskaper verden over er blant de største kundene, og eSmart Systems’ løsninger fører til at de reduserer sine vedlikeholds- og investeringskostnader. Selskapet har også initiativer innenfor Smart City segmentet – blant annet igjennom Virtuell Korttids Avdeling som Halden Kommune er kunde av. eSmart Systems bygger på mer enn 20 år med internasjonal erfaring fra etablering og utvikling av ledende IT selskaper innenfor kraftsektoren og har hovedkontor i Halden med tilstedeværelse i Oslo, Tyskland, Sverige, UK og USA.

Besøk

Halden Næringsutvikling

Halden Næringsutvikling er en forening for bedrifter i Halden. Foreningen er en pådriver i saker om næringslivets utviklingsmuligheter, med mål om å styrke bedriftene og bidra til å skape flere jobber. Vi engasjerer oss i My Digital City fordi vi mener at satsingsprosjektet kan bidra til å få våre overordnede målsetninger, og fordi vi tror at prosjektet kan forbedre og effektivisere det kommunale tjenestetilbudet & bidra til mer forskning- og næringsutvikling.

Besøk

Institutt for Energiteknikk

IFE forsker for en bedre fremtid. IFE har bred digital kompetanse og bidrar til kvalitetssikring og effektivisering for kunder i offentlig virksomhet, næringsliv og industri. Forskningssektor Digitale Systemer (DS) jobber strategisk med en menneskesentrert digital omstilling av samfunnet. Vårt bidrag til Min Digitale By er bruk av anvendt forskning for å imøtekomme samfunnsutfordringer, hvor vi gjennom forskningsprosjekter gjennomfører piloter og eksperimenter på by-skala nivå.

Besøk

Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway AS driver med uavhengig, anvendt forskning og spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smart energi, smarte samfunn og kunstig intelligens. Selskapet er godkjent som forskningsorganisasjon av Norges Forskningsråd og har kontorer i Norge, Danmark og Finland med hovedsete i Halden. Selskapet har 72 ansatte fra 19 nasjoner. Smart Innovation Norway leder næringsklyngene NCE Smart Energy Markets, Cluster for Applied AI og Cluster for Decommissioning and Repurposing (DECOM-klyngen).

Besøk