For deg som representerer en startup

Er du gründer og driver en startup i Halden-området? Da vil vi ha deg med i My Digital City!

For at de gode idéene fra for eksempel innbyggere, kommunen, startups, næringsliv, forskningsinstitusjonene eller akademia skal kunne realiseres,  er det viktig at de nødvendige verktøyene og ressursene er tilgjengelig. My Digital City skal sørge for at blant annet digital infrastruktur, finansiering, data, metoder, kompetanse, nødvendige nettverk og kontaktpersoner er tilgjengelig og satt i system. Vi skal være lettbente og bli en attraktiv partner også for resten av regionen og etter hvert nasjonalt.

Ønsker du mer informasjon om hva programmet går ut på, hvilke prosjekter som allerede er sparket i gang og hvordan din virksomhet kan bli en del av og påvirke hvilke utfordringer My Digital City skal løse – og hvordan? Ta kontakt med Ingeborg Laukvik