For deg som student

Er du student og lurer på hvordan du kan ta del i og bidra til My Digital City?

Høgskolen i Østfold (HiØ) er en av partnerne i My Digital City-samarbeidet og dette gir både deg som HiØ-student og studenter fra andre universiteter og høgskoler unike muligheter til å få kontakt med mange ulike prosjekter der det fremste innenfor et bredt spekter av fagområder blir testet ut og utviklet. Her får studenter være med på å forme fremtiden, og får erfaringer som vil være høyt verdsatt når man senere skal ut i arbeidslivet.

My Digital City er en arena der det fremste og nyeste innen teknologi, innovasjon og samfunnsutvikling blir prøvd ut i praksis, og aktørene som deltar er kompetansetunge bedrifter og institusjoner som IFE, Smart Innovation og Halden kommune. Ansatte fra HiØ deltar også i My Digital City-prosjektet som forskere, og blir du med på dette kan det godt hende at professoren du kjenner som foreleser kan bli din prosjektkollega i et My Digital City-prosjekt!

Hvorfor bør du som student bli med på dette?

  • Du kan bruke My Digital City-plattformen til å komme i kontakt med spennende aktører i næringsliv og offentlig sektor allerede i studietiden.
  • My Digital City har til enhver tid spennende prosjekter gående der det er mulig å bidra som student. Skal du skrive master- eller bacheloroppgave vil det være særlig aktuelt å være med.
  • My Digital City vil bidra til forskning og innovasjon innen et bredt spekter av samfunnsfunksjoner, det kan være like relevant om du er student innen samfunnsfag, helsefag, lærerutdanning eller teknologistudier.

 

Er du student og ønsker å vite mer om hvordan du kan bli med på et My Digital City-prosjekt? Ta kontakt med prorektor for samhandling og samfunnskontakt ved Høgskolen i Østfold, Jo Ese, på e-post.