For deg som student

Er du student og lurer på hvordan du kan ta del i og bidra til My Digital City?

Høgskolen i Østfold (HiØ) er en av partnerne i My Digital City-samarbeidet og dette gir både deg som HiØ-student og studenter fra andre universiteter og høgskoler unike muligheter til å få kontakt med mange ulike prosjekter der det fremste innenfor et bredt spekter av fagområder blir testet ut og utviklet. Her får studenter være med på å forme fremtiden, og får erfaringer som vil være høyt verdsatt når man senere skal ut i arbeidslivet.

My Digital City er en arena der det fremste og nyeste innen teknologi, innovasjon og samfunnsutvikling blir prøvd ut i praksis, og aktørene som deltar er kompetansetunge bedrifter og institusjoner som IFE, Smart Innovation og Halden kommune. Ansatte fra HiØ deltar også i My Digital City-prosjektet som forskere, og blir du med på dette kan det godt hende at professoren du kjenner som foreleser kan bli din prosjektkollega i et My Digital City-prosjekt!

Hvorfor bør du som student bli med på dette?

  • Du kan bruke My Digital City-plattformen til å komme i kontakt med spennende aktører i næringsliv og offentlig sektor allerede i studietiden.
  • My Digital City har til enhver tid spennende prosjekter gående der det er mulig å bidra som student. Skal du skrive master- eller bacheloroppgave vil det være særlig aktuelt å være med.
  • My Digital City vil bidra til forskning og innovasjon innen et bredt spekter av samfunnsfunksjoner, det kan være like relevant om du er student innen samfunnsfag, helsefag, lærerutdanning eller teknologistudier.