Hva kan vi hjelpe deg med?

«My digital city skal bidra til en bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling. Forskning og nyskaping i samarbeid med innbyggerne skal gi en digital omstilling til beste for samfunnet.»

My Digital City vil starte med sterk lokal forankring for deretter å dele erfaringer, kompetanse, resultater, metodikk og digital infrastruktur regionalt, nasjonalt og internasjonalt. My Digital City tar sikte på å bli en del av både et nasjonalt nettverk av Living Labs, men også større nettverk som European Digital Innovation Hubs. Vi skal integrere basis- og  anvendt forskning med innovasjonsprosesser, der innbyggeren står sentralt sammen med kommune og næringsliv for å realisere tjenester som  også ivaretar FNs bærekraftighetsmål.