For bedrifter

Er du en del av næringslivet i Halden? Da vil vi ha deg med i My Digital City!

Programmet skal bidra til at næringslivet utvikler seg og at nye aktører etablerer seg, gjennom et tett samarbeid med de andre partnerne. Utstrakt bruk av piloter, utnyttelse av en felles digital infrastruktur, studentprosjekter og kanalisering av innovasjonsprosjekter fra forskningsinstitusjonene, skal gjøre næringslivet mer innovativt og konkurransedyktig.

Ønsker du mer informasjon om hva programmet går ut på, hvilke prosjekter som allerede er sparket i gang og hvordan din virksomhet kan bli en del av og påvirke hvilke utfordringer programmet skal løse – og hvordan? Ta kontakt med Ingeborg Laukvik