Prosjekter

Det har vært stor interesse for å delta i økosystemet My Digital City, og det er derfor påbegynt en aktivitet for å se hvordan nye samarbeidpartnere kan tas opp og ivaretas i de ulike prosjektene.

Her får du en oversikt over alle pågående, kommende og avsluttede prosjekter.

State of the art Living Labs
Det er gjennomført et forprosjekt for å lære av hva som kjennetegner andre living labs i Norden, betydningen av digital infrastruktur og deling av data...
Smart City Data Market
Forprosjektet har som mål å utrede verdiskapingspotensialet for de ulike aktørene rundt et datamarked bestående av byens og innbyggernes data…
Nytt prosjekt: Styringsmodeller for datadeling i smarte byer
Institutt for energiteknikk og Halden kommune skal gjennom et prosjekt finansiert av Viken etablere en konseptuell styringsmodell for data, som skal ivareta og stimulere for datadeling og datadrevet innovasjon i My Digital City.