Prosjekter

Det har vært stor interesse for å delta i økosystemet My Digital City, og det er derfor påbegynt en aktivitet for å se hvordan nye samarbeidpartnere kan tas opp og ivaretas i de ulike prosjektene.

Her får du en oversikt over alle pågående, kommende og avsluttede prosjekter.

State of the art Living Labs
Det er gjennomført et forprosjekt for å lære av hva som kjennetegner andre living labs i Norden, betydningen av digital infrastruktur og deling av data...
Smart City Data Market
Forprosjektet har som mål å utrede verdiskapingspotensialet for de ulike aktørene rundt et datamarked bestående av byens og innbyggernes data…
Renewable Energy and Digitalisation Adoption in Urban communities
IFE og Halden Kommune har levert en ERA-NET-søknad under programmet «Community-based...