Prosjekter

Det har vært stor interesse for å delta i økosystemet My Digital City, og det er derfor påbegynt en aktivitet for å se hvordan nye samarbeidpartnere kan tas opp og ivaretas i de ulike prosjektene.

Her får du en oversikt over alle pågående, kommende og avsluttede prosjekter.

Smart kontrollsystem for lading av elektriske kjøretøy
Green Charge hadde som mål å lage utslippsfrie transportsystemer for å redusere kø- og parkeringsproblemer. Løsningene skulle være bærekraftige både miljømessig og økonomisk.
Digitale løsninger for lagring, bruk og produksjon av energi
Invade tok i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
Nytt energimarked for forbrukere
Empower-prosjektet hadde mål om å utvikle et helt nytt energimarked i Europa hvor forbrukere kunne kjøpe og selge egenprodusert, lokal energi.