Smart kontrollsystem for lading av elektriske kjøretøy

Oslo, Barcelona og Bremen var pilotstedene i Horizon 2020-prosjektet Green Charge, og MDC-partner eSmart Systems var en av partnerne.

Prosjektet hadde som mål å lage utslippsfrie transportsystemer for å redusere kø- og parkeringsproblemer. Løsningene skulle være bærekraftige både miljømessig og økonomisk.

En av hovedoppgavene i Green Charge var å utvikle et smart kontrollsystem for lading av elektriske biler og scootere. Et slikt system kan redusere behovet for store og kostbare utbygginger av kraftnettet når antall elektriske kjøretøy øker.

Les mer om Green Charge.