Smart City Data Market

Forprosjektet har som mål å utrede verdiskapingspotensialet for de ulike aktørene rundt et datamarked bestående av byens og innbyggernes data.

Mer informasjon kommer!