State of the art Living Labs

Det er gjennomført et forprosjekt for å lære av hva som kjennetegner andre living labs i Norden, betydningen av digital infrastruktur og deling av data, prosjekter som er gjennomført i Halden kommune og to case knyttet til matsvinn og etableringen av et datamarked for vanndata.

Sluttrapporten fra prosjektet vil bli publisert i mai. 

Mer informasjon kommer!