Nytt prosjekt: Styringsmodeller for datadeling i smarte byer (28. mai 2021)

Institutt for energiteknikk og Halden kommune skal gjennom et prosjekt finansiert av Viken etablere en konseptuell styringsmodell for data, som skal ivareta og stimulere for datadeling og datadrevet innovasjon i My Digital City.

– En forutsetning for datadeling og datadrevet innovasjon, er en styringsmodell som sikrer blant annet eierskap til data, samtykke til bruk av data, en rettferdig maktbalanse mellom partene, personvern, sikkerhet og muligheten til å skape verdi av data for næringslivet, sier programleder for My Digital City, Petter Kvalvik.

Petter Kvalvik.

Petter Kvalvik.

Prosjektet har tre delmål:

  • Delmål 1: Fremskaffe en oversikt over hvilke styringsmodeller for data som foreligger i smartby initiativer internasjonalt, i EU og nasjonalt
  • Delmål 2: Fremskaffe en oversikt over fordeler, ulemper og mangler ved de identifiserte styringsmodellene for data.
  • Delmål 3: Etablere en konseptuell styringsmodell for data som skal piloteres i My Digital City.

Sluttrapporten for prosjektet skal ferdigstilles i desember.

Nyheter