Halden vant prisen som Norges beste vertskommune for næringslivet 2023 (31. mars 2023)

Kommunalpolitisk Toppmøte i Oslo samlet ordførere fra hele landet, og både Halden-ordfører Linn Laupsa (Ap) og kommunedirektør Roar Vevelstad var til stede.

På møtet ble Halden kommune utropt til vinner i klassen kommuner over 15.000 innbyggere i konkurransen om å være «Norges beste vertskommune for næringslivet».

Prisen ble delt ut av direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

– Halden kommune er framme i skoa. De er samarbeidsorientert, aktiv overfor næringslivet og omstillingsdyktige. Måten kommunen har tatt tak i det nukleære dekommisjoneringsarbeidet og gjort koblinger mellom næring og akademia på en måte som kan gi nye eksportmuligheter, kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid til Halden kommune.

Les pressemeldingen fra NHO og KS!

På scenen står fra venstre Ole Erik Almlid (NHO), Linn Laupsa (Halden kommune), Erik Skjervagen (Fyresdal kommune) og Gunn Marit Helgesen (KS).

Halden vant prisen for kommuner med flere enn 15.000 innbyggere mens Fyresdal vant klassen for dem med færre enn 15.000 innbyggere. Her står fra venstre Ole Erik Almlid (NHO), Linn Laupsa (ordfører Halden kommune), Erik Skjervagen (ordfører Fyresdal kommune) og Gunn Marit Helgesen (KS).

Kan inspirere andre

Det var kommet inn mange gode forslag og juryen hadde nominert tre kommuner i klassen over 15.000 innbyggere og tre i klassen under 15.000 innbyggere. I klassen under 15.000 innbyggere vant Fyresdal kommune.

– Halden og Fyresdal er to verdige vinnere som på hver sin måte kan inspirere andre med måten de legger til rette for næringslivet. Kommuner som lykkes med et velfungerende næringsliv blir også attraktive lokalsamfunn med arbeidsplasser og aktivitet, sier Almlid i en pressemelding fra NHO og KS.

Heder og ære gikk også til de øvrige finalistene Sandefjord, Narvik, Røst og Åmli kommune.

– Kommuner som legger til rette for næringsutvikling bidrar til at bedriftene får viktige konkurransefortrinn. Et velfungerende næringsliv gir økt sysselsetting, økte inntekter til kommunen og ikke minst bedre tilbud i lokalsamfunnet. Samspillet mellom kommuner og næringsliv er derfor viktig, og KS og NHO jobber for å styrke dette samarbeidet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Stolt ordfører

Ordfører Linn Laupsa og kommunedirektør Roar Vevelstad mottok prisen på vegne av kommunen.

– Dette er et tydelig bevis på at vi gjør mye riktig for næringsliv som vil satse i Halden. Jeg er veldig stolt av at Halden nå kan kalle seg landets beste vertskommune for næringslivet. Dette er et resultat av flere års målrettet arbeid. Å tilrettelegge for næringslivet er viktig for å sikre jobber og for å kunne finansiere gode velferdstjenester lokalt, sier ordfører Linn Laupsa.

– I Halden har vi jobbet mye med nye næringer som dekommisjonering, kunstig intelligens og smarte samfunn fordi det kan gi arbeidsplasser i årene som kommer, men vi glemmer ikke historien vår. Vi vil også ivareta våre store industribedrifter som er verdensledende i sine bransjer. Og vi legger til rette for møter mellom både små og store næringslivsaktører fordi muligheter skapes når folk snakker sammen. Utgangspunktet vårt er at vi skal prøve få ting til å skje i Halden, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Juryens begrunnelse

Halden kommune er en foregangskommune når det kommer til digitalisering og innovasjon, og har vist seg å være omstillingsdyktig og fremoverlent mot bedriftene den er vertskap for. Dette gjenspeiles i rask og god service, og forutsigbarhet i planer og politikk.

Gjennom en tett samarbeidsorientert dialog med næringslivet og akademia, og en proaktiv tilnærming til start-ups, legger kommunen grunnlaget for banebrytende utvikling og løsninger som vil kunne hjelpe både innbyggerne og næringslivet i Halden på sikt. De omtales som en Ja-kommune som tilrettelegger for inkubatormiljøer, åpne planprosesser og aktiv næringsutvikling er klart definert i samfunnsplanen.
Vertskapsrollen for Smart Innovation Norway med sine klynger innen Energi, AI og Dekommisjonering trekkes frem i nominasjonen som særskilt positiv, hvor kommunen bidrar til å øke kunnskapen og ruste næringslivet, samt åpner for eksportmuligheter av nye tjenester og banebrytende innovasjon.

Innsatsen som gjøres på dekommisjoneringsområdet kan bidra til å utvikle nær sagt en helt ny næring i Norge.

Nyheter