Halden kommune nominert til nasjonal næringslivspris (13. mars 2023)

For fjerde gang skal NHO og KS kåre landets beste vertskommune for næringslivet, og Halden er en av tre nominerte i klassen for kommuner med over 15.000 innbyggere.

Prisen fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kommunesektorens organisasjon (KS) er et initiativ for å sette søkelys på gode vertskapskommune for norsk næringsliv.

Halden kommune er en av partnerne bak My Digital City sammen med Institutt for Energiteknikk, Høgskolen i Østfold, eSmart Systems, Halden Næringsutvikling og Smart Innovation Norway.

My Digital City har fokus på blant annet økt sysselsetting, integrering av bærekraft i innovasjonene, å tiltrekke kompetanse til Halden, se på nye innovative former for undervisning for å få flere gjennom utdanningsløpet, samt ta digitalt utenforskap på alvor.

Sentralt i den felles satsningen står etableringen av et datamarked hvor hovedformålet er å kunne dele data fra den «smarte byen». Dataene skal kunne brukes blant annet til innovasjon og produktutvikling for oppstartsbedrifter, vekstbedrifter og annet næringsliv, samt for innovativt tjenestedesign og innbyggerinvolvering i offentlig sektor.

Gjennom My Digital City er Halden kommune en arena for forskning og innovasjon.

Halden omtales som foregangskommune

I juryens begrunnelse for Haldens nominasjon til å vinne Årets vertskapskommune for næringslivet 2023, er det ingen tvil om at arbeidet som gjøres innen digitalisering og innovasjon, har blitt lagt merke til langt utover kommunegrensene.

Juryens begrunnelse i sin helhet:

«Halden kommune er en foregangskommune når det kommer til digitalisering og innovasjon, og har vist seg å være omstillingsdyktig og fremoverlent mot bedriftene den er vertskap for. Dette gjenspeiles i rask og god service, og forutsigbarhet i planer og politikk.

Gjennom en tett samarbeidsorientert dialog med næringslivet og akademia, og en proaktiv tilnærming til start-ups, legger kommunen grunnlaget for banebrytende utvikling og løsninger som vil kunne hjelpe både innbyggerne og næringslivet i Halden på sikt. De omtales som en Ja-kommune som tilrettelegger for inkubatormiljøer, åpne planprosesser og aktiv næringsutvikling er klart definert i samfunnsplanen.

Vertskapsrollen for Smart Innovation Norway med sine klynger innen Energi, AI og Dekommisjonering trekkes frem i nominasjonen som særskilt positiv, hvor kommunen bidrar til å øke kunnskapen og ruste næringslivet, samt åpner for eksportmuligheter av nye tjenester og banebrytende innovasjon.

Innsatsen som gjøres på dekommisjoneringsområdet kan bidra til å utvikle nær sagt en helt ny næring i Norge».

To klasser – seks finalister

I pressemeldingen fra NHO og KS står det at det har kommet inn mange gode kandidater. Juryen har nominert tre kommuner i klassen over 15.000 innbyggere og tre kommuner i klassen under 15.000 innbyggere.

Haldens konkurrenter i klassen over 15.000 innbyggere er Narvik og Sandefjord mens det i den andre klassen er Fyresdal, Åmli og Røst som kjemper om seieren.

– KS og NHO har felles interesse i å skape gode vertskapskommuner for næringslivet. Et velfungerende næringsliv bidrar til attraktive lokalsamfunn og nye arbeidsplasser. Årets nominerte er spennende og framoverlente, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

– Gjennom å fremme kommuner som skiller seg positivt ut på dette området, håper vi å inspirere flere kommuner. God dialog og forståelse for ulike roller er viktig for forholdet mellom kommuner og næringsliv, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Vinneren kåres på Kommunalpolitisk Toppmøte i Oslo onsdag 15. mars 2023.

Nyheter