EU-prosjekt dro til Halden for å bli bedre på grønne endringsprosesser (27. oktober 2022)

Halden kommune er i gang med en treårig prosess for å kartlegge og forbedre egen evne til endring og smartere måter å tenke på når det gjelder energi, vann og mat. Målet er å forbruke de tre ressursene på en mer fornuftig måte.

Klimaendringer og det grønne skiftet tvinger verden til å endre måten å tenke på. Alle kan bidra på sin måte, men offentlige instanser har et spesielt ansvar.

Halden er seg sitt ansvar bevisst på mange måter, og noe av det er formalisert gjennom EU-prosjektet TANGO-W.

TANGO-W i Halden og Marker

Deltakere fra Sverige, Litauen, Østerrike og Norge tilbragte to dager i Marker og Halden for å jobbe tettere sammen om E-prosjektet TANGO-W. I tillegg bød samlingen på flotte opplevelser om bord på båt i Haldenkanalen og utendørs lysspill på festningsmurene på Fredriksten. FOTO: Anja Lillerud

Sammen med partnere fra Norge, Østerrike, Litauen og Sverige skal Halden kommune bruke tiden fra april 2022 til februar 2025 til å gå i dybden på hvordan de kan jobbe med ressursene energi, vann og mat på en mer hensiktsmessig og miljøvennlig måte.

– Fordel å møtes på tvers av land

I slutten av september var hele prosjektgruppa samlet for en todagers fagsamling i Norge hos de to norske pilotene Marker og Halden. Prosjektet har totalt sju piloter, og de representerer byer av ulik størrelse.

Selv om de tre ressursene vann, mat og energi utgjør det felles utgangspunktet, er det opp til deltakerne å spisse sitt prosjekt mot det som er mest relevant for seg.

Prosjektleder i Halden, Hilde Marie Wold, mener det er store fordeler med å møtes og jobbe på tvers av land og fokusområder.

TANGO-W, Helene Rødseth (t.v.) fra Marker kommuner og Hilde Marie Wold fra Halden kommune

Helene Rødseth (t.v.) fra Marker kommune og Hilde Marie Wold fra Halden kommune er godt i gang med å se nærmere på hvordan kommunene kan utvikle sin omstillingsevne til å skape bærekraftige løsninger innen områdene mat, vann og energi – og gjerne i kobling med hverandre. FOTO: Anja Lillerud

– Det bidrar til at vi får klarhet i målene med prosjektet, og vi får ideer og kompetanse til vårt prosjekt og hvordan det skal gjennomføres, påpeker hun.

Prosjektet koordineres av Dr. Doris Wilhelmer fra Austrian Institute of Technology i Østerrike. Hun ser også verdien i fysiske prosjektsamlinger og syns sammensetningen av partnere i TANGO-W er spennende og god.

– Å blande små og store byer slik vi har gjort, gir en interessant dynamikk og tilgang på et mangfold av erfaringer og kunnskap som man ikke får i en mer homogen gruppe. I tillegg er deltakerne våre åpne og engasjerte, sier hun fornøyd.

Innbyggermedvirkning

Innbyggermedvirkning er et sentralt element i TANGO-W. Endringsprosesser er mest vellykket når de berørte partene føler eierskap til de nye løsningene. Prosjektdeltakerne brukte mye tid under norgessamlingen på å diskutere ulike måter å involvere innbyggere, næringsliv og andre endringsaktører på.

Dr. Wilhelmer fra Østerrike er fornøyd med utbyttet fra de to tettpakkede dagene i Norge. De rundt 20 deltakerne bidro med gode samtaler, lærerike diskusjoner og interessante gruppearbeid.

– De har ulike mål å jobbe mot, og de har forskjellige perspektiv på ting. I prosjekter som dette, er det avgjørende å ta hensyn til variasjonen i deltakernes utgangspunkt, påpeker hun.

TANGO-W i Halden og Marker

Prosjektkoordinator Dr. Doris Wilhelmer fra Austrian Institute of Technology gledet seg over de to dagene hun tilbragte sammen med prosjektgruppa i TANGO-W. – Sammensetningen av pilotene og prosjektgruppen komplementerer hverandre. Dette er en læringssituasjon, og jeg syns det er en av styrkene ved prosjektet, sier hun. FOTO: Anja Lillerud

Hver pilot har ulike behov og drivere som må identifisere, de må kartlegge hvem som skal inviteres til å delta i prosjektet på lokalt nivå, og de må finne aktuelle støttespillere gjennom prosessen.

– For min egen del som koordinator, er det nødvendig å møte pilotene for å få bedre forståelse for hver av dem, og for å kunne støtte og veilede dem. En del av prosessen er å tette endringshullene som finnes i de ulike byene, mellom byene og mellom interessegrupper, sier Wilhelmer.

Fikk vist fram deler av Halden og Marker

Det var et tettpakket program som ventet de rundt 20 deltakerne, og gode samtaler, lærerike diskusjoner og interessante oppgaver avløste hverandre gjennom den to dager lange samlingen.

Første halvdel av samlingen ble gjennomført i Marker, og på slutten av den første dagen fikk prosjektdeltakerne bli med dampbåten Turisten på en guidet tur med slusing ved Ørje.  Turen på Haldenkanalen i flott høstvær ble et kjærkomment avbrekk, og det ble også servert middag ombord.

Ferden gikk videre til hotellet på Fredriksten festning i Halden hvor de som ønsket, kunne ta turen inn i festningen og få med seg det historiske lysspillet som vises på murene.

TANGO-W i Halden og Marker

Stian Melhus (t.v.) fra Smart Innovation Norway skal bistå de norske kommunene i arbeidet med TANGO-W. Prosjektperioden løper fra april 2022 til februar 2025. FOTO: Anja Lillerud

På dag to var det Halden som var vertskap, og i Smart Innovation Arena var det lagt til rette for både gruppearbeid, plenumsarbeid, presentasjoner og lunsj før avslutning og hjemreise på ettermiddagen.

– Sammensetningen av pilotene og prosjektgruppen komplementerer hverandre. Dette er en læringssituasjon, og jeg syns det er en av styrkene ved prosjektet, påpeker prosjektkoordinator Dr. Doris Wilhelmer.

Smart Innovation Norway skal bistå de norske kommunene i arbeidet.

Nyheter