Digitale veivisere skal gi tilgang til viktige steder og tjenestetilbud for alle (20. august 2023)

Halden kommune, Institutt for energiteknikk, Høgskolen i Østfold og OnSiteViewer AS er samarbeidspartnere i pilotprosjektet om digitale veivisere. Forprosjektet skal verifisere hvilke muligheter man har og kan bruke.

BUFDIR gir Halden et tilskudd på 600.000 kroner for å styrke digital utforming.

Hensikten med forprosjektet er å lage veivisere basert på universell utforming, slik at alle kan finne frem til viktige steder og tjenestetilbud i Halden.

Universell utforming er et uttrykk som stadig dukker opp, både i sammenheng med nettsider og i den fysiske verden. Kort fortalt er universell utforming, også kjent som UU, en utforming av offentlige tjenester og samfunn på en slik måte at alle – uansett funksjonsevne, skal kunne delta på like vilkår.

3D-Illustrasjon: Slik kan teknologien forsterke en persons persepsjon. I dette tilfellet vil den svaksynte bli varslet om farer eller hinder. Mikal Salazar, Phd. HCI forsker og prosjektleder, IFE.

Slik kan teknologien forsterke en persons persepsjon. I dette tilfellet vil den svaksynte bli varslet om farer eller hinder.
FOTO: Mikel Salazar, Phd. HCI forsker og prosjektleder, IFE.

Finn frem ved hjelp av teknologi

Prosjektet skal undersøke om tekniske enheter som smarttelefon, smartklokker, aktivitetsarmbånd, ørepropper og interaktive kart – kan bruke lyd, bilde, vibrasjon og utvidet virkelighet (brukergrensesnitt) for å veilede brukere trygt dit de ønsker å komme. Prosjektet skal se på potensialet for bruken av en såkalt multimodal løsning, som innebærer at brukeren selv kan velge teknisk enhet og brukergrensesnitt, med utgangspunkt i funksjonsnedsettelse og personlige preferanser til teknologi.

Øyvind Stokseth, leder for smart city i Halden kommune, forteller at det skal undersøkes hvordan innbyggere kan bli guidet til rett sted ved for eksempel lyd som spilles når man går i riktig eller feil retning.

– Det er mye forskjellig vi kan få til med denne teknologien. Blant annet kan vi vise beste vei rullestolbrukere kan ta for å komme trygt og raskt frem, sier Stokseth.

Stokseth presiserer at man ikke skal føle seg presset til å bruke denne teknologien. Han forklarer at det er et tilbud, og det er absolutt ingen tvang eller krav til å bruke det om man ikke ønsker det.

Bredt samarbeidsprosjekt

Halden kommune er problemeier, og bidrar med kunnskap om ulike typer utfordringer brukere av kommunale tjenester har, og hvilke krav som stilles til universell utforming.

Det er Institutt for energiteknikk som er prosjektleder, og sammen med Høgskolen i Østfold står de for ekspertisen innenfor menneskelige faktorer, interaksjonsdesign, universell utforming og digitale kart.

Alt fra smarttelefon, smartklokker og ørepropper skal kunne brukes i prosjektet. Martin Sagholen

Alt fra smarttelefon, smartklokker og ørepropper skal kunne brukes i prosjektet.
FOTO: Martin Sagholen

IFE og HiØ arbeider også med teknologien som gjør det mulig å utplassere digitale ressurser i den fysiske verden, og gir tilgang til å bruke disse (“spatial computing”).

Et eksempel er at en fysisk lokasjon i bybildet, som f.eks. et inngangsparti til et bygg, får tilknyttet seg en lydfil eller et piktogram. Når brukeren nærmer seg denne lokasjonen, vil for eksempel ørepluggene spille av en lyd eller mobiltelefonen vise et piktogram.

Teknologiene som understøtter en multimodal veiviser, er bla. utvidet virkelighet, virtuell virkelighet, spatial computing, og «internet of things». Du kan lese mer om hva dette er nederst i artikkelen.

OnSiteViewer AS bidrar med infrastruktur og høy kompetanse når det gjelder å realisere løsninger som visualiserer digitale ressurser til geografiske steder i Halden.

Alle skal komme frem

Prosjektets mål er å sørge for at innbyggere skal ha muligheten til å finne frem til forskjellige steder, både innendørs og utendørs.

– Vi ønsker at personer med ulike funksjonelle utfordringer kan få veiledning til hvordan de enklest kan bevege seg fra en lokasjon til en annen lokasjon basert på hvilken utfordring de har, forteller Stokseth.

Prosjektet skal legge vekt på at hovedløsningen skal nå et stort funksjonsmangfold og aldersspenn. Det innebærer blant annet innbyggere som har funksjonsnedsettelser knyttet til syn, hørsel, kognisjon, bevegelse og ulike språkutfordringer.

Begrepsforklaring

Utvidet virkelighet

Kort fortalt er utvidet virkelighet en teknologi som kombinerer informasjon fra den fysiske omverdenen med forsterkede datagenererte elementer. Dette kan være grafiske elementer, lyder og andre modaliteter. Det vil si at man får et ekstra lag av informasjon – dette vil ikke erstatte virkeligheten, men utvide den.

Informasjonen vil bli mottatt i sanntid – retningsanvisning til viktige steder og severdigheter, utvidet gateinformasjon, og mer. Dette kan bidra til å hjelpe brukere finne frem i ukjent terreng, ved å bli gjort oppmerksom på trapper, ramper, hindringer, veiskilt, og andre veivisere.

Virtuell virkelighet?

I motsetning til utvidet virkelighet som «pynter» på virkeligheten med informasjon, lager virtuell virkelighet et helsimulert miljø – det man ser er helt og holdent digitalt.

“Spatial computing”

Enkelt forklart er “spatial computing” en kombinasjon av utvidet virkelighet, virtuell virkelighet og blandet virkelighet. Dette er en teknologi som man kan bruke til å lage interaktive opplevelser som responderer til det fysiske miljøet eller omgivelsene. Dette brukes til som mangt, men kan blant annet brukes til å kartlegge geometri, overflater og objekter i den fysiske verden, som gjør det mulig å plassere nøyaktig posisjon på viktige steder, i den digitale verden.

“Internet of things”

Dette er et nettverk av fysiske objekter, eller «things» som har innebygde sensorer, software og tilkoblingsmuligheter, som gir dem mulighet til å samle og dele data over internettet. Et eksempel på dette i hverdagsbruk er smartlyspærer, som man kan styre med telefonen, eller kaffemaskin.

Nyheter