Fruktbar workshop om databasert verdiskaping (24. september 2021)

Onsdag 22. september gjennomførte Institutt for energiteknikk (IFE), Halden kommune, Høgskolen i Østfold og Smart Innovation Norway en felles workshop om databasert verdiskaping.

Workshop 22. september - Databasert verdiskaping

Deltakerne som var til stede på workshop om databasert verdiskaping i My Digital City onsdag 22. september.

– Under paraplyen databasert verdiskaping diskuterte vi betydningen av data som strategisk ressurs, styringsmodeller for data, rettferdig verdiskaping, personvern, bærekraft, referansearkitekturer for datadeling, europeiske og norske datareservoarer og hvordan vi skal involvere næringsliv og startups, forteller Petter Kvalvik, programansvarlig for My Digital City.

Workshopen markerte starten på arbeidet med et felles strategisk veikart for Halden-miljøet, hvor partnerne i My Digital City ser på hvordan man skal tilpasse seg EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon, Horisont Europa og Digital Europe, hvordan man skal samarbeide med det nasjonale initiativet Datafabrikken, samt definere behov for kompetanse og tilpasse studieprogrammer. I tillegg diskuterte workshopdeltakerne hvordan man kan implementere digital infrastruktur for rask pilotering og innovasjon.

– Vårt neste skritt blir å konsolidere pågående og planlagte aktiviteter, som idéer, søknader, piloter, nettverk og utlysninger, i et veikart. De overordnede målsetningene med arbeidet er å styrke innovasjonsevnen for å få til samfunnsmessig nytte, skape nye jobber, ivareta det grønne skiftet og sikre digital suverenitet for innbyggere, offentlig sektor og næringsliv, påpeker Kvalvik.

Nyheter

@MyDigitalCityNO : #haldenkommune var vertskap da Skate og Skate AU, som er rådgivende organ for Kommunal- og distriktsdepartementet i… https://t.co/1OCplmw2Ip ( - 1 month ago)

@MyDigitalCityNO : Smarte byer, vanndata, og helsetjenester, hvordan henger det egentlig sammen? Lær litt om mulighetene som finnes i… https://t.co/JGxtbhdfb3 ( - 3 months ago)

@MyDigitalCityNO : Fredag formiddag lanserte samarbeidspartnerne i My Digital City den nye storsatsingen under et digitalt #KICKOFF me… https://t.co/u6hVX6zVRz ( - 1 year ago)

@MyDigitalCityNO : My Digital City skal løse fremtidens utfordringer i samarbeid med Haldens innbyggere og næringsliv. Ønsker du å vær… https://t.co/Hins02l105 ( - 1 year ago)