Webinar: Smart Vann


2. juni 2022
Teams (Vis på Google Maps)
Bli med!

Velkommen til en ny webinar-serie Smart Vann med kunnskapsdeling om smart vann, muligheter og utfordringer

Smarte produkter og digitale tjenester innom vann- og avløp kan optimalisere VA-bransjen, forbedre eksisterende løsninger og kan bidra til å skape gode bærekraftige løsninger for innbyggere og kommuner. Samtidig kan smarte VA-løsninger hjelpe oss med implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål.

Dette webinar retter fokus på muligheter og utfordringer innom de ulike fagfelt i VA – vann, avløp og overvann og skal berede grunnen for dere som har lyst å komme i gang eller videreutvikle det arbeidet som allerede er gjort.

Agenda:

Det gis deltagerne muligheten å stille spørsmål til alle foredragsholdere.

 • Innledning
 • Vann
  • MAIK: Vannmåling i private hjem, for å få gjennomført riktig månedlig fakturering og oversikt over lekkasjer og avvik
  • Aqua Alarm: Datadeling på tvers for å utvikle tjenester for vannindustrien- erfaringer, problemstilling
 • Avløp
  • Chronos/Noctua AS: Muligheter for bruk av AI i forbindelse med behandling av kommunalt avløpsvann
 • Overvann
  • 7Analytics: Modellering av urban flom – enklere verktøy for planlegging og saksbehandling i kommunene
 • Pågående initiativer/ordninger
  • Nasjonalt senter for vanninfrastruktur: Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – en pådriver for lekkasjereduksjon og teknologiutvikling
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ): StartOff, eksempel Kristiansand
  • Innovasjon Norge Innovation Norway: High Potential Opportunities (HPO)
 • Avslutning

 

DATO
2. juni 2022

TID
09.00-11.30

STED
Teams

PÅMELDING
Meld deg på her

HVEM
Kommuner, fagmiljøer, leverandører

 

Bidragsytere ved dette seminaret er Smart Innovation Norway, NCE Smart Energy Markets og arbeidsgruppen for Smart Vann