Webinar: Smart Vann – Datahåndtering


7. desember, 2021
Teams (Vis på Google Maps)
BLI MED!

Velkommen til en ny webinar-serie Smart Vann med kunnskapsdeling om smart vann, muligheter og utfordringer.

Smarte vannprodukter og digitale vanntjenester kan optimalisere vannbransjen, forbedre eksisterende løsninger og kan bidra til å skape gode bærekraftige løsninger for innbyggere og kommuner. Samtidig kan smarte vannløsninger hjelpe oss med implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål. Ved hjelp av smarte vannmålere kan eksempelvis lekkasjer oppdages raskere, faktureringen effektiviseres og kommunen kan bruke dataen til å tilby innbyggerne oversikt over eget vannforbruk og varsle mulig lekkasje, noe som forhåpentligvis vil bidra til å bevisstgjøre sluttbrukere og gi bedre grunnlag for beslutningstaking.

Dette webinar retter fokuset spesielt på håndtering og bearbeiding av data og skal berede grunnen for dere som har lyst å komme i gang eller videreutvikle det arbeidet som allerede er gjort.

Agenda

Det gis deltagerne muligheten å stille spørsmål til alle foredragsholdere.

 • Innledning
 • GDPR
  • IFE: “GDPR og sikkerhet – en generell betraktning” (Bjørn Axel Gran)
  • Kongsvinger kommune: “Erfaringer knyttet til behandlingsgrunnlag etter GDPR og norsk lovgivning” (Marie Skarstad)
 • Dataflyt
  • IFE: “Et eksempel på datafangst fra digitale vannmålere” (Petter Kvalvik, Per-Arne Jørgensen)
  • Molde: “Pilot Molde kommune – erfaringer fra datahåndteringen” (Thormod Spilling)
 • Pågående initiativer
  • Smart Data: “Bærekraftig bruk av data i kommunen” Hamar kommune (Ellen Marie Snartum) Digital Water: “Utnyttelse av sanntidsdata for å løse utfordringene i Vannbransjen” (Jon Røstum)
 • Nye tjenester
  • VA Malmö: “VA Syd Malmö sitt arbeid med lekkasjesøk og utnytting av datagrunnlag” (Simon Granath)
  • COWI: “Muligheter for hydraulisk modellering gjennom bruk av vanndata” (Martin V. Pettersen)
 • Avslutning

 

DATO
7. desember 2021

TID
09.00-11.30

STED
TEAMS

PÅMELDING
Meld deg på her

HVEM
Kommuner, fagmiljøer og leverandører

 

Bidragsytere ved dette webinaret er NCE Smart Energy Markets og arbeidsgruppen for Smart vann, Smart Innovation Norway og Vannklyngen.