Data fra den smarte byen i undervisning


7. mai, 2021 (12:00-14:00)
Zoom (Vis på Google Maps)

Intern idémyldring knyttet til bruk av smart by data i undervisningen. Emner som skal diskuteres er:
• My Digital City og datadeling
• Data science for elever
• Application Programming Interface (API) for elever
• Entreprenørskap og innovasjon i skolen
• Bruk av et mulig datamarked i undervisningen
• Eksempel på bruk av datamarkedet for vanndata
• Mulige finansieringsformer for prosjekter