– Vannmålinger kan brukes til mye mer enn automatisk fakturering (21. desember 2021)

IFE og Halden kommune vil vite mer om hvordan man kan nyttiggjøre seg data fra digitale vannmålere. Som en del av My Digital City-samarbeidet har IFE satt i gang et internt «proof of concept»-initiativ for å lære mest mulig.

 

Proof-of-concept

TELEKOMMUNIKASJONSNETTET: Ved hjelp av telekommunikasjonsnettet og ikke manuelle avlesninger, har Petter Kvalvik og Per-Arne Jørgensen ved IFE hentet inn data fra to digitale vannmålere som har blitt installert i IFEs bygning i Os allé i Halden sentrum. FOTO: Illustrasjon

 

Gjennom 2021 har Institutt for energiteknikk (IFE) over telekommunikasjonsnettet (NarrowBand-IoT) hentet inn data fra to digitale vannmålere som de har fått installert i eget hus.  

Med bistand fra Telenor har de sett på dataflyten hele veien fra målere via telekommunikasjonsnettet til plattformen for lagring og analyse. Den typiske mottakeren av data om vannforbruk (antall kubikk) er en kommune som har behov for å fakturere innbyggerne sine for forbruk.  

Men i tillegg til å måle forbruk på gitte tidspunkter, kan man hente ut annen informasjon fra vannmåleren som trykk, temperatur, om vannet strømmer eller ikke, målerens lokasjon og driftsstatus.  

– Disse datastrømmene kan brukes til mye mer enn automatisk fakturering, som for eksempel lekkasjesøk, helsetjenester og mulige beredskapstjenester. Vi ser også på potensialet for å bruke det i undervisning i skolene og ved etablering av en digital tvilling av vannforsyningssystemet. Den digitale tvillingen kan brukes til å simulere ulike scenarier knyttet til blant annet bærekraft, beredskap, drift og vedlikehold, sier senior forretningsutvikler hos IFE, Petter Kvalvik. 

Sammen med kollega Per-Arne Jørgensen, som er avdelingsingeniør risiko, sikkerhet og sikring, deltok Kvalvik på Smart Innovation Norway sitt desemberwebinar om Smart Vann. 

Til over 70 tilhørere fortalte de om mange av mulighetene som ligger i smarte vannmålere.  

Kunnskapssenter 

Webinaret var det andre for året i regi av Smart Innovation Norway. Bedriften har rollen som kunnskapssenter for aktører som ønsker å sitte i førersetet når norsk vannhåndtering skal digitaliseres.  

Prosjektet Smart Vann har de siste årene fått ny vind i seilene initiert av Anja Wingstedt. Hun har mange års erfaring fra vann og avløpsbransjen og tok med seg kunnskap og engasjement til det Halden-baserte selskapet for omtrent to år siden.  

– Jeg ønsket å skape et kompetansenettverk hvor partnerne kan øke og dele kunnskap, stille spørsmål og dra nytte av hverandres erfaringer. Det er viktig at kommunene er i førersetet og vet hva dette dreier seg om når de skal ut i markedet, sier prosjektleder Wingstedt. 

Digital vannhåndtering er mye mer enn å installere en digital vannmåler i alle hjem. Kjeden fra sensoren i boligen til kommunikasjon med innsamlet vanndata er både lang og sammensatt. 

– Blant annet spiller personvern en stor rolle. Dagens regelverk kan oppfattes som uklart og utydelig, men samtidig må vi ikke gjøre dette mer komplisert enn det er. Det er viktig å se den store nytteverdien digitalisering gir, påpeker Wingstedt. 

Viktig verktøy 

Hun har nylig ledet årets andre webinar, og rundt 60 deltakere kan gå resten av førjulstida i møte med mer kunnskap om et tema som de fleste nordmenn har lite bevissthet om – enn så lenge. 

Norske myndigheter har bestemt at innen 1. januar 2019 skulle alle boliger i Norge få installert digitale strømmålere. Wingstedt og de andre kollegene i Smarte byer og samfunn hos Smart Innovation Norway mener at smarte vannmålere burde likestilles energimålerne.  

– Digital måling gir kommunene tilgang til veldig mye informasjon om innbyggernes vannforbruk. Ved hjelp av vannmålinger kan man for eksempel avdekke og lokalisere lekkasjer. Dataene man innhenter kan gi de nøyaktige koordinatene for hvor vannledningen lekker, og på den måten kan man grave målrettet og utføre reparasjonsarbeidet mer effektivt. Statistikk viser at opp mot 30 prosent av renset drikkevann i Norge renner ut i grunnen. Det koster kommunene store summer hvert år, forklarer Wingstedt.  

Møteplass for kompetanseheving 

Siden smart vannhåndtering har så stort potensial både kostnads- og miljømessig, viderefører Smart Innovation Norway rollen som kunnskapssenter innen fagområdet og holder trykket oppe blant annet med webinarer også i 2022.  

– Det er viktig å ha en felles møteplass for kompetanseheving, og webinarene våre fyller en slik funksjon. Deltakere som ikke samhandler ellers i året, kan møtes i vår regi og dele kunnskap, opprette kontakt og fortelle suksesshistorier. Vi har også deltakere fra leverandørsiden som er interessert i å kartlegge behovene i markedet, sier Wingstedt. 

For kompetansebedriften Smart Innovation Norway er det viktig å framstå som en relevant partner for eksisterende og nye partnere, samt å utvide egen partnerdatabase.    

– Vi ønsker å støtte framoverlente kommuner som vil ta det neste steget. Vi kan innovasjon, og vi har kjennskap til støtteordninger. Halden kommune er blant de fremste i landet på dette området og jobber i disse dager med et anbud for installasjon av digitale vannmålere i alle husstander i kommunen, sier Anja Wingstedt. 

Nyheter

@MyDigitalCityNO : #haldenkommune var vertskap da Skate og Skate AU, som er rådgivende organ for Kommunal- og distriktsdepartementet i… https://t.co/1OCplmw2Ip ( - 4 months ago)

@MyDigitalCityNO : Smarte byer, vanndata, og helsetjenester, hvordan henger det egentlig sammen? Lær litt om mulighetene som finnes i… https://t.co/JGxtbhdfb3 ( - 6 months ago)

@MyDigitalCityNO : Fredag formiddag lanserte samarbeidspartnerne i My Digital City den nye storsatsingen under et digitalt #KICKOFF me… https://t.co/u6hVX6zVRz ( - 1 year ago)

@MyDigitalCityNO : My Digital City skal løse fremtidens utfordringer i samarbeid med Haldens innbyggere og næringsliv. Ønsker du å vær… https://t.co/Hins02l105 ( - 1 year ago)