Vannet ditt forteller en historie (9. mars 2022)

Data fra digitale vannmålere gir oss en oversikt over hvor mange liter vann som brukes av husstandene, men dataene kan også brukes til så mye mer. For hva sier egentlig data om vannforbruk oss? I en smart by, en hel del.

For vannverkets sin del kan det fortelle de om det er lekkasjer på rørnettet. De produserer en gitt mengde vann som de sender ut til alle byens innbyggere. Digitale vannmålere ser om antall liter vann som renner ut av kranen hjemme hos oss tilsvarer mengden vann produsert. Dette er for så vidt fint, men det er først når vi tenker på hva disse dataene representerer at vi kan se den reelle verdien. Data som dette gir oss helt nye muligheter innen velferd og innbyggertjenester.

En smart by varsler automatisk

Vannforbruk på en gitt dag i en gitt husstand kan fortelle oss at noen har stått opp og begynt dagen sin. Dersom man ikke registrerer vannforbruk en dag eller på tider av døgnet hvor det er naturlig at man bruker vann, kan det indikere at noen ikke har stått opp. Ser man dette i sammenheng med mennesker som bor alene og som har helsemessige utfordringer knyttet til alderdom, nedsatt funksjonsevne, eller andre ting, kan dette bety at noe er galt. Da kan man varsle hjemmesykepleien eller en nabo som kommer innom for å sjekke om ting står bra til. Helt automatisk basert på data fra vannmåleren.

Skal du på ferie kan du selvsagt slå av denne funksjonen i denne perioden. Det finnes likevel bruksområder her også. Kanskje registrerer vannmåleren at vannforbruket ditt er uvanlig høyt over en lengre periode. Eller så registreres det vannforbruk i periode du har meldt fra at du er bortreist. Dette kan bety at du har en lekkasje på rørnettet et sted i hjemmet ditt. Da kan du bli varslet om dette slik at du får muligheten til å utarbeide en eventuell lekkasje før du får en vannskade og kostnadene for reparasjon og renovering stiger drastisk. Et svært viktig punkt med slike data er også anonymitet og sikkerhet. Tilgangen til dataene vil kun være tilgjengelig for aktører som er autorisert og hvor det ligger et legitimt formål. Formål som fakturering av vannforbruk. Dataene vil ha en sikker kryptering slik at ingen uvedkommende får tilgang til våre personlige data.

Illustrasjon som viser en overordnet dataflyt fra vannmålere ut til innbyggertjenester i en smart by.

Slik kan prosessen i bruk av vannmålerdata til innbyggertjenester i en smart by se ut.

Data må deles

Disse eksemplene er bare to av mange muligheter vi har sett for oss. Det eksisterer et hav av potensiale når det kommer til bruk av slike data. Det finnes mange andre bruksområder for vanndata som vi ikke har tenkt på enda. Muligheten som slike data gir oss, er muligheten til å drive innovasjon for en bedre og tryggere fremtid. Den beste fremtiden får vi ved å gjøre gode idéer som er i fellesskapets interesse virkelig. Gode idéer vokser ikke på trær, derfor trenger vi at flest mulig er med på å finne de gode idéene. For at dette skal skje er det et viktig premiss at dataene er tilgjengelig. Vi må unngå at slike data havner i siloer hos store selskaper. Selskaper som kun ønsker å innovere på bakgrunn av egne egoistiske interesser. I en smart by er data tilgjengelige og trygge.

Dette er også i tråd med EUs data governance act, eller lov om datastyring.Loven er ment å fremme tilgjengeligheten av data ved å øke tilliten til dataformidlere og styrke datadeling på tvers av – og mellom sektorer

Dataene som samles inn fra dette prosjektet er med i et pilotprosjekt for å skape et datamarked i Halden. Her kan start-ups, studentbedrifter, og andre forhåndsgodkjente aktører kan få tilgang til dataene for å skape nye tjenester og drive innovasjon. Dette er et ledd i Smart City-programmet “My Digital City” som blant annet IFE, Smart Innovation Norway, og Halden kommune samarbeider om. Vi har som mål å gjøre Halden til en smart by, blant annet ved hjelp av data. Data kommer til å spille en stor rolle i hvordan vi utvikler byer i fremtiden, og vi har kun begynt å se starten på det nå.

Nyheter

@MyDigitalCityNO : #haldenkommune var vertskap da Skate og Skate AU, som er rådgivende organ for Kommunal- og distriktsdepartementet i… https://t.co/1OCplmw2Ip ( - 4 months ago)

@MyDigitalCityNO : Smarte byer, vanndata, og helsetjenester, hvordan henger det egentlig sammen? Lær litt om mulighetene som finnes i… https://t.co/JGxtbhdfb3 ( - 6 months ago)

@MyDigitalCityNO : Fredag formiddag lanserte samarbeidspartnerne i My Digital City den nye storsatsingen under et digitalt #KICKOFF me… https://t.co/u6hVX6zVRz ( - 1 year ago)

@MyDigitalCityNO : My Digital City skal løse fremtidens utfordringer i samarbeid med Haldens innbyggere og næringsliv. Ønsker du å vær… https://t.co/Hins02l105 ( - 1 year ago)