Tilpasning av våre hjem og bygninger for en grønn og smart fremtid (26. august 2022)

Våre hus og bygninger skal bli smartere, klimavennlige, og mer energieffektive, men hvordan gjør vi det, og hvorfor?

Petter Kvalvik, avdelingsleder forretningsutvikling på IFE, var denne uken på besøk hos Halden Næringsutvikling. Der presenterte han planene til Institutt for Energiteknikk (IFE) og My Digital City for å utplassere sensorer og koble seg mot bygningskontrollsystemer, for å forske på mulighetene som finnes innen energieffektivisering og smarte løsninger. Bedriftseiere og andre interessenter fra Halden og Fredrikstad fikk informasjon om hvilket EU-direktiv som kommer til å stille krav til energieffektivisering av bygningsmassen de forvalter, og hvorfor det allerede nå er lurt å tenke på energieffektive hjem og bygninger. Hvor brukes energien, hvordan utnyttes bygget, er luftkvaliteten god nok? Dette er noen av spørsmålene som IFE  ønsker å få svar på gjennom prosjektet ConnectedBuilding.

Illustrasjon som viser noen av datapunktene som finnes i smarte hjem og bygninger

Illustrasjonen viser noen av de mange datapunktene som kan brukes til å hente ut informasjon fra smarte hjem og bygninger.

Digitale tvillinger lar oss simulere tiltak

Dataene fra ConnectedBuilding sendes automatisk til IFEs datareservoar hvor de kategoriseres og lagres trygt. Tanken er at dataene skal brukes til innovasjon for å redusere energibruk og Co2-ustlipp. Forskerne på IFE vil blant annet se på hvordan teknologi kan endre holdninger til energibruk, og om vi kan utvikle nye og mer energieffektive materialer, for å nevne noen av mulighetene. Dataene samles inn ved hjelp av LoRaWan-teknologi som IFE nylig har investert i. Dataene vil også gjøre det mulig å lage digitale tvillinger av bygg, for å simulere effekter av nye tiltak når det kommer til energieffektivitet.

De fremmøtte viste stor interesse for ConnectedBuilding som er foreslått inn i et mulig forsknings- og innovasjonsprosjekt. Prosjektet er finansiert gjennom Horisont Europa med IFE, Halden kommune og Smart Innovation Norway som prosjektdeltakere. I denne piloten skal IFE instrumentere opp sine egne, og Halden kommunes bygninger, for å samle inn data for å få innsikt i energibruk og utvikle innovative styringssystemer. Denne type prosjekter er svært nyttige for næringslivet og offentlig sektor ettersom de sitter på store bygningsmasser.

Petter Kvalvik presenterer ConnectedBuilding

Halden Næringsutvikling får presentert MDC og ConnectedBuilding av Petter Kvalvik. Foto: IFE

Konsekvenser og kostnader av energieffektive hjem og bygninger

Mange er ikke kjent med det nye bygningsenergi-direktivet fra EU som blant annet handler om fornying og renovering av de 15 % minst energieffektive byggene innen 2030. ConnectedBuilding tar for seg svært sentrale deler av det som vil bli konsekvensene av dette direktivet.

IFE kommer til å invitere til en presentasjon av ConnectedBuilding og en diskusjon rundt muligheter og konsekvenser av det nye bygningsdirektivet senere i år. Følg med på My Digital City for å holde deg oppdatert på ConnectedBuilding og bygningsenergi-direktivet.

Ønsker du å vite mer om dette, eller er du kanskje interessert i å være med på prosjektet? Kontakt Petter Kvalvik.

Nyheter