Teknologi for brukermedvirkning i en smart by (24. november 2021)

Institutt for energiteknikk (IFE) og Halden kommune gjennomførte 8. september en workshop knyttet til bruk av utvidet virkelighet som et verktøy for brukermedvirkning. Kort forklart, kan en innbygger med hjelp av sin smart telefon eller nettbrett, interaktivt delta i byplanlegging ute i byrommet sammen med f.eks. arkitekter, byplanleggere eller entreprenører. Et eksempel kan være at det skal etableres en ny møteplass i byen hvor man skal bli enige om hva møteplassen skal inneholde og hvordan ulike elementer som krakker, lekestativer, beplanting og parkering skal utformes og plasseres.

Teknologi for brukermedvirkning i en smart by

IFE - Halden

Her kan innbyggeren i sanntid se hvordan de ulike forslagene ser ut på det fysiske stedet, komme med egne forslag eller gi tommel opp og ned for de ulike alternativene.

Idemyldringen resulterte i en rekke forslag til områder hvor teknologien kan benyttes, som f.eks. Halden torg, Lekeplasser på Brekkerød, Kulturkvartalet, Stasjonsområdet og Stranda. I tillegg kan teknologien også benyttes som støtte for å løse andre utfordringer som transport/mobilitet, luftkvalitet eller overvann.

IFE og Halden kommune skal sammen forsøke å etablere et prosjekt, for å teste ut teknologien sammen med innbyggerne i samarbeid med Min Digitale By programmet.

Nyheter

@MyDigitalCityNO : #haldenkommune var vertskap da Skate og Skate AU, som er rådgivende organ for Kommunal- og distriktsdepartementet i… https://t.co/1OCplmw2Ip ( - 4 months ago)

@MyDigitalCityNO : Smarte byer, vanndata, og helsetjenester, hvordan henger det egentlig sammen? Lær litt om mulighetene som finnes i… https://t.co/JGxtbhdfb3 ( - 6 months ago)

@MyDigitalCityNO : Fredag formiddag lanserte samarbeidspartnerne i My Digital City den nye storsatsingen under et digitalt #KICKOFF me… https://t.co/u6hVX6zVRz ( - 1 year ago)

@MyDigitalCityNO : My Digital City skal løse fremtidens utfordringer i samarbeid med Haldens innbyggere og næringsliv. Ønsker du å vær… https://t.co/Hins02l105 ( - 1 year ago)