Halden er først i landet med nytt helsetilbud – skal teste symptomsjekker (20. september 2022)

Halden er Norges første kommune til å prøve en banebrytende løsning for vurdering av medisinske symptomer. Dette nye verktøyet baserer seg på kunstig intelligens.

Det nye verktøyet Halden kommune skal teste, kalles «symptomsjekker» og skal være et nyttig tillegg når legen er langt unna.

– Halden kommune skal prøve denne tekniske løsningen for å erfare selv hvordan dette kan hjelpe helsepersonell med vurderinger og beslutninger. Vi er stolte av nok en gang å være først i å teste ut spennende framtidsrettede løsninger, og at leverandører anser oss som en aktuell og interessant samarbeidspartner i pilotering og utvikling, sier Øyvind Grandahl, leder for digitalisering, IT og utvikling i Halden kommune.

Kommunedirektør Roar Vevelstad er opptatt av at Halden skal være en innovativ kommune. – Vår holdning er at vi skal være åpne for nye ideer og nye samarbeidsformer, samtidig som faglig kvalitet alltid skal være på plass, sier han. Nå er han spent på hvilke erfaringer kommunen høster som pilot for det nyutviklede verktøyet «Symptomsjekker». FOTO: Henrik D. Meyer

Kommunedirektør Roar Vevelstad er opptatt av at Halden skal være en innovativ kommune. – Vår holdning er at vi skal være åpne for nye ideer og nye samarbeidsformer, samtidig som faglig kvalitet alltid skal være på plass, sier han. Nå er han spent på hvilke erfaringer kommunen høster som pilot for det nyutviklede verktøyet «Symptomsjekker». FOTO: Henrik D. Meyer

– I Halden kommune prøver vi hele tiden å se etter områder der vi kan jobbe litt smartere enn i går. Vår holdning er at vi skal være åpne for nye ideer og nye samarbeidsformer, samtidig som faglig kvalitet alltid skal være på plass. Ved å være en innovativ kommune med kort vei til beslutning, forsøker vi å sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden også i framtiden, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Bygger på tusenvis av spesialisttimer

Ved hjelp av kunstig intelligens stiller det nye verktøyet spørsmål som er nødvendig for å utelukke eller bekrefte sannsynligheten for en diagnose. Løsningen gir også råd om videre oppfølging. Symptomsjekkeren er utviklet av et internasjonalt selskap, og verktøyet baserer sine vurderinger på mer enn 60.000 spesialisttimer. Før systemet gir en vurdering, har det altså klart å gå gjennom mange års erfaringer fra virkelige helsespesialister.

Konklusjonene og vurderingene kan tas ut som en rapport for videre vurdering og eventuelt medbringes til neste instans.  I tillegg har leverandøren et eget medisinsk kontrollsenter som kan bistå i den videre kartleggingen, dersom kommunen ønsker å ta den delen i bruk.

– Halden kommune opplever denne løsningen meget interessant og tror dette kan bidra til raskere og bedre vurderinger og dermed riktigere tiltak og bedre helse. Vi skal prøve ut symptomsjekkeren for å se hvilken nytte den kan ha som støtte for helsepersonell i deres vurderinger. I første omgang skal vi prøve dette ut i Søsterveien omsorgsboliger for å få nødvendig erfaring, sier Gina Brekke, rådgiver i stab helse og mestring.

– Bruk av denne type avansert dataintelligens eller kunstig intelligens i samarbeid med robuste og kompetente aktører, mener vi vil bli en del av framtidige måter å utøve helsetjenester på. Dette skal ikke erstatte leger og sykepleiere, men vi tror det vil kunne være et nyttig tillegg i de situasjonene der man har utfordringer med tilgang på leger og sykepleiere, sier Grandahl.

Halden kommune skal teste symptomsjekkeren. På bildet ser man (f.v.) Svanhild Ridings, avdelingsleder Søsterveien omsorgsboliger, Øyvind A. Grandahl, leder for digitalisering, IT og utvikling, Kjell-Ivar Helgestad, medisinsk direktør i AMS/eClinic, Sigrun Omsland Elefkaas og Malin Andersen i Halden migrasjonshelse. FOTO: Mikiyas Gebremedhin, AMS/eClinic

Halden kommune skal teste symptomsjekkeren. På bildet ser man (f.v.) Svanhild Ridings, avdelingsleder Søsterveien omsorgsboliger, Øyvind A. Grandahl, leder for digitalisering, IT og utvikling, Kjell-Ivar Helgestad, medisinsk direktør i AMS/eClinic, Sigrun Omsland Elefkaas og Malin Andersen i Halden migrasjonshelse. FOTO: Mikiyas Gebremedhin, AMS/eClinic

Nyttig også for flyktninger

Symptomsjekkeren er utviklet på 23 språk – blant annet ukrainsk og russisk. Med bakgrunn i krigen i Ukraina har selskapet tatt initiativ til å tilgjengeliggjøre symptomsjekkeren gratis for folk som snakker ukrainsk eller russisk. Det kan komme flyktninger i Halden til gode.

– Det fantastiske er at flyktningene kan fylle ut og svare på spørsmål fra symptomsjekkeren på sitt eget språk, så kan konklusjonene med et tastetrykk oversettes til engelsk eller norsk etterpå. Det kan være utfordrende for tolker å tolke samtaler med medisinsk terminologi. Med denne løsningen skal kvaliteten på dialogen og vurderingene som gjøres i første fase, bli bedre, sier Øyvind Grandahl.

En rekke leger har allerede testet ut løsningen – også som vurderingsstøtte i dialog med ukrainske flyktninger. Ifølge produsenten beskriver disse løsningen som fantastisk for alle parter. Vurderingene videre blir mer effektive og presise – også dersom man tar med seg rapporten til neste instans.

– Halden kommune har nå fått nødvendig tilgang for at Halden migrasjonshelse kan benytte symptomsjekkeren i møte med flyktninger. Vi skal prøve dette ut og se hvordan verktøyet fungerer for personellet og flyktningene, sier Gina Brekke.

Skal også teste avstandsløsning

Selskapet har også en «digital legekoffert» for avanserte avstandskonsultasjoner. Gjennom denne løsningen kan pasienten selv eller pårørende bruke et verktøy som gjør at legen kan lytte på hjerte, lunger, se i halsen og i øret, ta temperatur og hjerterytme samt vurdere utslett, sår og andre hudforandringer uten å være fysisk på samme sted.

Dette kan gjøres i sanntid eller spilles inn og sendes for vurdering. Der det er lange avstander eller krevende og belastende å foreta transport til lege, legevakt eller sykehus, kan dette være et godt alternativ. Det kan også avlaste press på eksisterende tjenester.

– Halden kommune er interessert i å prøve ut dette også, men må bruke litt tid på å vurdere hvordan dette kan brukes sammen med eksisterende tjenester. Uansett er dette verktøy vi tror kommer til å bli viktige i utviklingen av framtidige helsetjenester, sier Grandahl.

Utstyret er vel utprøvd i mange deler av verden, men er nå kommet til Norge gjennom AMS/eClinic.

FAKTA OM «SYMPTOMSJEKKER»:

Nyheter