Hva er forsknings- og innovasjonspotensialet i arrangementsdata? (25. august 2022)

Institutt for energiteknikk og Kulturetaten i Fredrikstad kommune jobber sammen i SAMSKAP-prosjektet. Målet med prosjektet er å kartlegge forsknings- og utviklingsbehovet for en ny samhandlingsprosess og et nytt støttesystem. SAMSKAP ønsker en mer effektiv behandling av søknader om arrangement og kommunikasjon med arrangører. Dagens metode er omfattende ettersom større arrangementer krever involvering fra mange forskjellige avdelinger i kommunen, som brann, helse, kultur, beredskap osv. Derfor vil IFE og Fredrikstad kommune undersøke om man kan gjøre prosessen mer strømlinjeformet ved hjelp av arrangementsdata som kommunen besitter.

Petter Kvalvik med deltakerne fra Fredrikstad kommune og IFE

Petter Kvalvik med deltakerne fra Fredrikstad kommune og IFE

Petter Kvalvik, avdelingsleder for forretningsstøtte ved Digitale Systemer på IFE, presenterte My Digital City Norway sine fokusområder og ambisjoner for prosjektgruppen i SAMSKAP. Ønsket var å se om det fantes synergier og felles mål mellom de to prosjektene. Arbeidet med en styringsmodell for data i smarte byer, som blant annet skal sikre personvern, rettferdig tilgang og verdiskaping, tillit, interoperabilitet og kvalitet på data var fokusområdene i presentasjonen om My Digital City. Både Fredrikstad kommune og IFE ser nytten av et bedre samarbeid på tvers av byene i Østfold. Særlig interessant er potensialet knyttet til digitalisering av samfunnet og ønsket om å se på mulighetene for et strategisk samarbeid.

Det finnes mange kommuner rundt om i Norge som sitter på store mengde data som de i dag ikke får brukt. My Digital City er interessert i å se på bruk av data innen alle deler av samfunnet for å komme opp med de beste løsningene. To viktige prinsipp for at dette skal skje er åpenhet og sikkerhet. Vi må tilgjengeliggjøre data slik at start-ups eller annen næring kan få muligheten til å drive med innovasjon og komme opp med gode løsninger for samfunnet. Vi må også sikre at dataen som deles er i trygge hender, ivaretar personvernet, og ikke kommer på avveie.

Har din kommune lyst til å høre mer om hva som er mulig? Kontakt My Digital City

Nyheter

@MyDigitalCityNO : #haldenkommune var vertskap da Skate og Skate AU, som er rådgivende organ for Kommunal- og distriktsdepartementet i… https://t.co/1OCplmw2Ip ( - 4 months ago)

@MyDigitalCityNO : Smarte byer, vanndata, og helsetjenester, hvordan henger det egentlig sammen? Lær litt om mulighetene som finnes i… https://t.co/JGxtbhdfb3 ( - 6 months ago)

@MyDigitalCityNO : Fredag formiddag lanserte samarbeidspartnerne i My Digital City den nye storsatsingen under et digitalt #KICKOFF me… https://t.co/u6hVX6zVRz ( - 1 year ago)

@MyDigitalCityNO : My Digital City skal løse fremtidens utfordringer i samarbeid med Haldens innbyggere og næringsliv. Ønsker du å vær… https://t.co/Hins02l105 ( - 1 year ago)